6957288526 Εθνικής Αντίστασης 96, Κατσικά, Ιωαννίνων tzovarascnc@gmail.com